ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΠΑ 251LG

Βελόνες Schmetz 251LG,για κλάπα
Περιγραφή

Βελόνες Schmetz 251LG,για κλάπα