Αποτελέσματα 1 - 6 από 6

ΤΙΓΚΕΛΙΑ

PEGASUS W562PV-01G

Τριβέλονο τιγκέλι πλάκα με επικάλυψη,6,000rpm

PEGASUS W662PVH-01G

Τριβέλονο αυτόματο τιγκέλι μπράτσο,6.000rpm

PEGASUS W662PVH-35Bx356BS/FT9C/UT4C

Τριβέλονο αυτόματο τιγκέλι μπράτσο με επικάλυψη και κοπτικό ...

PEGASUS W662PVH-33A

Τριβέλονο αυτόματο τιγκέλι μπράτσο 5,000rpm

PEGASUS W664P-35BCx356/FT540/UT434

Τριβέλονο αυτόματο τιγκέλι μπράτσο 5.500 rpm., με επικάλυψη ...

PEGASUS WT664P-35BCx356/FT540/UT442

Τριβέλονο αυτόματο τιγκέλι μπράτσο 6.000 rpm., με επικάλυψη ...